SHALICIOUS EMPIRE SDN BHD tidak menjual, berkongsi atau berdagang maklumat peribadi pelanggan yang dikumpulkan dalam talian dengan pihak ketiga.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam talian hanya akan didedahkan dalam kumpulan korporat kami untuk tujuan yang seperti yang dibenarkan dan dipersetujui oleh anda. Misalnya, urus niaga jualan produk pilihan anda di laman web kami.

Pendedahan Maklumat Peribadi

Kami tidak akan berkongsi maklumat anda dengan mana-mana organisasi lain selain daripada kumpulan korporat kami dan pihak ketiga yang berkaitan secara langsung dengan pembelian produk, penghantaran yang sama dan tujuan yang telah anda berikan. Dalam keadaan yang luar biasa, SHALICIOUS EMPIRE SDN BHD mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi, seperti apabila terdapat alasan untuk mempercayai bahawa pendedahan itu diperlukan untuk mencegah ancaman terhadap kehidupan atau kesihatan, atau yang dikehendaki oleh undang-undang. SHALICIOUS EMPIRE SDN BHD komited untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, khususnya, dasar serta garis panduan dan perintah yang bersesuaian.

Sekiranya anda percaya bahawa privasi anda telah dilanggar oleh SHALICIOUS EMPIRE SDN BHD sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan dan kami akan menyelesaikan masalah ini.

Pengumpulan Data Komputer tidak semestinya Maklumat Peribadi

Apabila anda melawat SHALICIOUS EMPIRE SDN BHD, pelayan syarikat kami secara automatik akan mencatat maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda setiap kali anda melawat tapak web. Data ini mungkin termasuk:

  • Alamat IP komputer anda
  • Jenis penyemak imbas
  • Halaman web yang anda lawati sebelum anda sampai ke laman web kami
  • Halaman-halaman dalam web ini yang anda lawati
  • Masa yang digunakan untuk halaman, item dan maklumat yang dicari di laman web kami, masa dan tarikh akses, dan statistik lain
  • Maklumat ini dikumpulkan untuk analisis dan penilaian untuk membantu kami meningkatkan laman web kami dan perkhidmatan dan produk yang kami sediakan. Data ini tidak akan digunakan dengan mana-mana maklumat peribadi lain.

Perubahan kepada Dasar Privasi

SHALICIOUS EMPIRE SDN BHD berhak mengubah dan mengubah Dasar Privasi pada bila-bila masa. Sebarang perubahan pada dasar ini akan diterbitkan di laman web kami. Anda harus menyemak Dasar ini setiap kali anda mengakses laman web kami untuk mengetahui versi Dasar yang terpakai terkini.